Добруджанска фолклорна област

   Добруджанската област е тясно свързана с Дунавската равнина в историческо-географски, етнографско и културно-стопанско отношение, с тракийци и балканджии от Стара планина, преселници и местни /гребенци/.
   Най-ярките носители на добруджанския стил са около градовете Силситра, Тутракан, Тервел, Добрич, Каварна, Балчик, Варна.
   Нейната равнина е богата и плодородна, с основен поминък на населението - земеделие и риболов. Това оказва влияние и върху характера на танца на добруджанеца. Той е спокоен, уверен, с весел нрав, изключително трудолюбив и силно привързан към земята си. Танцува леко приседнла, с изпъчени гърди и свободни широки плавни движения на ръцете, с участие на цялото тяло.
   Характерни са притропвания, приплъзгания, клякане и превъртане по земята, игра с рамене и акценти на трудови елементи в движенията.
   При жените е характерно спокойно танцуване с леко движение на раменете и специфично провикване.
   Ярки добруджански хора са: "Сборенка", "Данец", "Опас", "Ръка", "Сей, сей боб", "Мъжки ръченик", "Изхвърли кондак".
   Най-често срещаният размер е 2/4, а по-рядко 5/8, 9/8, 9/16. Типични инструменти са гадулката /копанка/, кавал, джура гайда, голям дудук, ръчна хармоника.
   Мъжката носия е чернодрешна, но със специфични дебели калцуни. Женската носия е сукман или поли и риза с елече с интересна шапка /качуло/ като гребен на петел, а от нея идва и името на местното население "Гребенци".

Хорцата, които знаем

 • Бръсни цървул - тактов размер 7/8
 • Варненско хоро - тактов размер 9/8
 • Заруй боб - тактов размер 7/8
 • Изхвърли кондак - тактов размер 9/8
 • Куцата - тактов размер 7/8
 • Ляса - тактов размер 9/8
 • Опас - тактов размер 2/4
 • Панделаж - тактов размер 7/8
 • Повлекана - тактов размер 7/8
 • Ръка - тактов размер 2/4
 • Сборенка - тактов размер 2/4
 • Талима - тактов размер 2/4