Македонска фолклорна област

   Македонска област е най-малката по територия. На север е Кресненското дефиле, на юг до Кулата, на запад до държавната граница,на изток Родопите и селищата по поречието на р. Струма и Места /Сандански, Благоевград, Петрич, Гоце Делчев, Разлог, Мелник/
   Областта е предимно планинска и основният поминък е скотовъдство. Имайки впредвид бурните исторически събития в този район, в мъжкия танц се чувства една готовност за борба. От женския лъха чувство за властност и достолепие.
   Движенията при мъжете са бавни, широки с много паузи. Характерно е лекото стъпване, въртения, коленичене, притичвания и пружиниране – изпълнявани грациозно, плавно и спокойно, много често с акцентиращ ритъм. Характерни са и хората на песен. По-популярни хора са: "Игра на двамина", "Тежкото", "Ширто", "Джангурица", "Малешевско", "Огражданско".
   Хороводните инструментални мелодии са взаимствани от народните песни, съпровождали хората, Преобладаващи размери – 2/4, 3/8, 7/8, 8/8, 9/8, 11/8, 12/8. Най-често срещани инструменти са: тамбура, зурла, тъпан, гайда.
   Обредността не се различава от другите области, съобразени с народния календар – "Кукери", "Коледари", "Седянки", "Сватба".
   Женските носии са изключително богати на цветове и накити /пафти, пендари, колани/, със характерно забраждане. Мъжките носии спадат към белодрешковци.

Хорцата, които знаем

 • Айдарово - тактов размер 9/8
 • Арап - тактов размер 2/4
 • Гинка - тактов размер 7/8б
 • Гърменско - тактов размер 7/8б
 • Джангурица - тактов размер 9/8
 • Драма - тактов размер 2/4
 • Испайче - тактов размер
 • Касапско - тактов размер 2/4
 • Кривата - тактов размер 2/4
 • Малишевско хоро - тактов размер 2/4
 • Мелнишко - тактов размер 7/8б
 • Огражденско - тактов размер 7/16б
 • Старо банско - тактов размер 7/8б
 • Струшко хоро - тактов размер 2/4
 • Тежко македонско - тактов размер 8/8
 • Ширто - тактов размер 7/8б