Тракийска фолклорна област

   Тракийската област е най-голямата. Огражда се от Ихтиманските възвишения, Стара планина, Пирин и Черно море, включва Родопи, Тракийската низина и Странджанския край. В по-голямата си част е равнинна, с изключение на родопския и странджанския район. Основният поминък е земеделие и животновъдство, в планинските райони и занаятите – тъкачество, ковачество, грънчарство.
   Тракийската област се дели на:
     - Западна част – в нея влизат градовете Ихтиман и Пазарджик
     - Родопският регион – обхваща Смолян, Чепеларе, Мадан, Рудозем, Златоград, Кърджали
     - Средна Тракия – Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Казанлък, Хасково
     - Източната част е Странджанският район, Бургас, Приморско, Царево, Малко Търново.
   Плодородната земя на равнината и географското разположение е сформирало и характера на тракиеца. Той е спокоен, богат душевно, възприемчив, широко отворен, любознателен, трудолюбив и силно привързан към земята. Танцът му е богат на движения, изпълнявани с крака, прилепени към земята, все едно, че говори с нея. Богата е гамата на елементи като хлопки, причуквания, ножички, спусъци, лостове, пляскане с ръце, но движението, което ги отличава от другите области е "Трополи" – в различните му разновидности. В равнината танците са спокойни, широки – големи хора, виещи се като змиорка. Богати са на ритми и движения, изпълнявани с вътрешно душевно изживяване. В планината, поради липса на пространство, танците са по-бедни, но пък там силно се е развила песента. Хората се делят на мъжки, женски и смесени. Изобилстват и хора на песен.
   Тракия е богата на хора и танци: "Копаници", "Буенек", "Трите пъти", "Въртяно", "Ръченица", "Джиновско","Право тракийско", "Бучимиш" и мн.др.
   Тук преобладават размерите: 2/4, 7/8, 5/8, 9/8. Любими инструменти са: гайда, гъдулки, тъпан, кавал.
   В съпровод на гайда и тъпан са уникалните нестинарски игри в Странджа.
   Носиите са изключително разнообразни и богати като цветове, украси.
      – мъжката спада към чернодрешковци, а женската като кройка е сукман, сая, пола и елече – с различна и богата гама на орнаментиката.

Хорцата, които знаем

 • Асеновградско хоро - тактов размер 2/4
 • Боалийско хоро - тактов размер 2/4
 • Бучимиш - тактов размер 15/16
 • Енино хоро - тактов размер 2/4
 • Жеравненско хоро - тактов размер 7/8
 • Ихтиманска ръченица - тактов размер 7/8
 • Калгамашка - тактов размер 2/4
 • Камишица - тактов размер 7/8б
 • Каракачанско хоро - тактов размер
 • Копаница - тактов размер 11/16
 • Криво садовско хоро - тактов размер 13/16
 • Право тракийско хоро - тактов размер 2/4
 • Родопско хоро - тактов размер 2/4
 • Сворнато хоро - тактов размер 9/8
 • Седи донка - тактов размер
 • Трите пъти - тактов размер 2/4
 • Тркийска ръченица - тактов размер 7/8
 • Чукано хоро - тактов размер 2/4
 • Чукликчина - тактов размер 7/8
 • Щеркольовата - тактов размер 2/4
 • Ямболска ръченица - тактов размер 7/8