Шопска фолклорна област

   Шопската област е разположена в Югозападна България. Обхваща на изток – Ихтиманските възвишения, на запад спира до държавната граница, на север - Стара планина и на юг до Осоговската планина и Рила.
Основният поминък на населението е зеленчукопроизводство, земеделие и скотовъдство, на места са се развили и занаятите /кожарство, тъкачество, гайтанджийство/.
   Заедно с шоплука /Софийски район/ са и граовци /Перник, Брезник, Трън/. Като характер те са трудолюбиви, остроумни, находчиви, неспокойни, но надарени с хитрост иостро чувство за хумор.
   Това се е отразило и във фолклора им. Песните, танците и носиите коренно се различават от другите области. Шопският танц се характеризира с пъргавина, лекота, скокливост с усещане за откъсване от земята. Той е наситен с много темперамент, динамика, координация на тялото, ръцете и главата и изключителна ритмичност. Движенията изобилстват с хлопки, ниски и високи спусъци, кръгове по земята и въздуха, косички, мотички и други елементи, но най-характерното движение е "натрисане" с преобладаващ хват за пояс.
   Най-ярките образци на шопски танц са:"Граовско хоро", "Петрунино хоро", "Четворно хоро", Кюстендилски ръченици, "Копче", "Йовино", "Дилмано", Бистришка копаница и др. Срещат се различни размери 2/4, 7/16, 11/16, 9/16, 12/16, 13/16 и редици метроритмични явления с тактова промяна. Инструменталните мелодии са заимствани от местни хороводни или трапезни песни. Най-типични инструменти са – гъдулка, гайда, овчарска свирка, двоянка.
    Като носии мъжете са белодрешковци, жените – сукман и литак.

Хорцата, които знаем

 • Бера - тактов размер 7/8
 • Гайтан хоро - тактов размер 2/4
 • Граовско хоро - тактов размер 2/4
 • Излетичка - тактов размер 2/4
 • Йове - тактов размер
 • Казиченско хоро - тактов размер 2/4
 • Копче - тактов размер 7/16
 • Кремиковско хоро - тактов размер 2/4
 • Кукунеш - тактов размер 2/4
 • Кюстендилска ръченица - тактов размер 7/8
 • Лява ръченица - тактов размер 7/8
 • Пернишки хора - тактов размер 2/4
 • Петрунино хоро - тактов размер 12/16
 • Селско шопско - тактов размер 2/4
 • Туп-Тан - тактов размер 5/8
 • Четворно хоро - тактов размер 7/8б
 • Шопска копаница - тактов размер 11/16
 • Шопска ръченица - тактов размер 7/16